Centria ammattikorkeakoulu
Talonpojankatu 2
67100 KOKKOLA
Puh (06) 825 0000
Fax (06) 825 2000
Projektisivut

Tervetuloa tutustumaan Centria ammattikorkeakoulun projektitoimintaan!


Centria tarjoaa monialaista osaamista tutkimus- ja kehittämisprojektien parissa sekä myös ammattitaitoista osaamista projektivalmisteluun ja -hallinnointiin.

Pystyt vierailemaan projektien sivustoilla sivun oikeasta laidasta klikkaamalla. Jos projektillasi on tarvetta saada oma sivusto mukaan listaukseen, niin ota yhteyttä viestintäosastoon.


Projektisivut


Akkumateriaalien tutkimusympäristön kehittäminen »

Allegro Living Lab »

Allegro School of Entrepreneurship »

AnimalSense - A competence for animal sensor technology »

AppSim - Soveltava simulaatiopedagogiikka, digitaalisuus ja palvelumuotoilu osaamisen kehittäjinä »

ARVOPILOTTI - Kohti luonnonraaka-aineiden arvoketjujen pilotointia »

Aura Utbildningsmodul inom naturbaserad vård och pedagogik »

BILINE – Turvallisuuteen liittyvät digitaaliset ratkaisut »

Biolaakso II - Kemian ja biotalouden osaamiskeskittymä »

Bioraff Botnia »

Centrian testaustoiminnan kehittäminen »

Chemplant - kemian koetehdas »

China »

CMT - Nordic business opportunities from coating and additive manufacturing »

Cognitive Radio Trial Environment ++ (CORE++) »

Cyber-security in the Wireless Industrial use cases - CyberWI »

DEWI - Dependable Embedded Wireless Infrastructure »

DIM »

Discovering FUR - workshop »

D2I - Data to Intelligence »

eGOTHAM - Sustainable-Smart Grip Open system for The Aggregated Control, Monitoring and Management of Energy »

eMentoroinnin kehittäminen ammattikorkeakouluopintojen ja työelämän rajapinnassa »

EVGA - Electric Vehicles Goes Arctic! »

Fast Wow Effect Boosting SME Business »

FATLASE »

Future possibilities for CLT (FCLT) »

FUTURE SCHOOL »

FutureFOXstudio »

FöreningsKICK »

Green Care-koulutusmalli korkea-asteelle »

Grön omsorg i Österbotten-projektet »

Hakkuutähteen ja hakkeen uudet käyttökohteet »

Horizon2020 - CELLUCOMP preparation project (High mechanical strength demanding structures utilizing cellulose based reinforcements) »

Huomio myyntiin! »

HYVISTO »

H2020 MEMEX -valmisteluprojekti »

Industry Nordic »

Industry Nordic - Towards Nordic Industrial Scale »

Innovations and Industrial Internet - I3 »

Keskipohjalainen koulutusväylä »

Keski-Pohjanmaan yrittäjyyspolku »

Kokkola Industrial Symbiosis System, KISS »

Kulttuuriperinnepankki »

kulttuuriyrittajyys »

LIAK - Uudet litiumioniakkukemikaalit ja valmistusprosessit osana litiumarvoketjua »

Low Carbon Self-Sufficient Community (Arctic Energy) »

Maaseudun asukkaiden energiatietoisuuden edistäminen »

Making Regional Manufacturing Globally Competitive and Innovative (TARGET) »

Meeting Point Kokkola »

Meripohjolan uusi metalli-ja konepajateollisuus (MUMK) »

Metalrec »

Mittaava käynnissäpito »

Myynnin Foorumi »

OSAVA - Osallisuuden vahvistaminen nuorten kasvuympäristöissä ja -yhteisöissä »

Pelialan osaamisen ja hautomotoiminnan kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla (POHKE) »

PuuAsTe »

Rakennustuotantoinsinööri RTI 2015 »

Rakennustuoteteollisuuden nykytila-analyysi ja kehittämissuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa ja Keski-Pohjanmaalla (RTTNK) »

Reja »

SAOSTUS - Kemiallinen saostus uusien metallikemikaalien valmistuksessa, liuospuhdistuksessa ja veden käsittelyssä (investointiosio) »

SAOSTUS - Kemiallinen saostus uusien metallikemikaalien valmistuksessa, liuospuhdistuksessa ja veden käsittelyssä (kehittämisosio) »

Smart and safe work wear »

Stepit »

SWW- Safe and Smart Work Wear »

Tehokas puuteollisuus »

Teollinen internet liiketoiminnan tukena (TILT) »

Testi »

TIP »

TUKEMIA »

Tulevaisuudeneoppia »

Tuotannollisen toiminnan kehittämisen esiselvitys Oulun Eteläisessä (TUTOES) »

Urareitti - Korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys »

Uutta avointa energiaa »

Vakaa kasvu »

Valmistumishautomo »

Vauhtia väylälle »

VERKKOVIRTA - Työn opinnollistamista verkkoyhteistyönä »

Xnet - digitalisaatiota edistävät verkkosovellukset »

Ydinosaajat - Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa »

Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla (PoPYk) »

Älykäs automaatio ja teollinen internet (Älli) »